[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Новият живот. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

  1. Новият Живот
    19 август 1922 г. [опис]

[подробности по изданието]