[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Новият живот. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Новият живот. Велико Търново, 1922.

Текстът на беседата е взет от диска на Хелиопол.

[съдържание]