[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Искайте сила, имайте вяра. София, 1994.

 1. Поздрав за новата 1914 г. Към всички
  6 януари 1914 г. [опис]

 2. Беседа за празника на пролетта
  9 март 1914 г. [опис]

 3. Четирите основни елемента
  6 април 1914 г. [опис]

 4. Мисли от г-н Дънов
  9 април 1914 г. [опис]

 5. Познайте Истината и Истината ще ви направи свободни
  13 април 1914 г. [опис]

 6. Съборна среща в Търново
  10 август 1914 г. [опис]

 7. Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя
  5 януари 1915 г. [опис]

 8. Разговор за Откровението
  5 януари 1915 г. [опис]

 9. Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин
  6 януари 1915 г. [опис]

 10. Идването на Христа
  8 януари 1915 г. [опис]

 11. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята
  10 януари 1915 г. [опис]

 12. Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли
  15 януари 1915 г. [опис]

 13. Христос ще дойде и ще се прояви
  21 януари 1915 г. [опис]

 14. Искайте сила, имайте вяра
  21 януари 1915 г. [опис]

 15. Равновесие между Мъдрост и Любов
  22 януари 1915 г. [опис]

 16. 8000 години
  25 януари 1915 г. [опис]

 17. Хигиена на човешката душа
  8 февруари 1917 г. [опис]

 18. Венецът на живота
  15 февруари 1917 г. [опис]

 19. Без товар
  22 март 1917 г. [опис]

 20. Волята Божия
  29 март 1917 г. [опис]

 21. Оправдание и спасение
  5 април 1917 г. [опис]

 22. Влиянието на музиката
  12 април 1917 г. [опис]

 23. Съчетанието
  3 май 1917 г. [опис]

 24. Простотата
  31 май 1917 г. [опис]

 25. Числото 153
  22 март 1918 г. [опис]

 26. Съхранение на душевната енергия
  10 юни 1918 г. [опис]

 27. Който намигва
  7 ноември 1918 г. [опис]

 28. Малък разбор
  5 декември 1918 г. [опис]

 29. Встъпление в Любовта
  16 януари 1919 г. [опис]

 30. Това учение
  17 април 1919 г. [опис]

[подробности по изданието]