[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Искайте сила, имайте вяра. София, 1994.

[съдържание]