[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Две свещени положения. Съборни беседи (1925). София, 1925.

 1. Двете свещени положения
  23 август 1925 г. [опис]

 2. На отворено и на затворено
  23 август 1925 г. [опис]

 3. Търпение и вяра
  24 август 1925 г. [опис]

 4. Подпушване на светлината
  24 август 1925 г. [опис]

 5. Високият връх
  25 август 1925 г. [опис]

 6. Живите образи
  26 август 1925 г. [опис]

 7. Истинната врата
  28 август 1925 г. [опис]

 8. Дето и да идеш!
  29 август 1925 г. [опис]

 9. Късият път!
  6 септември 1925 г. [опис]

[подробности по изданието]