[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Две свещени положения. Съборни беседи (1925). София, 1925.

[съдържание]