[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Чист и светъл. Пловдив, 1926.

  1. Чист и светъл!
    3 април 1926 г. [опис]

[подробности по изданието]