[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Чист и светъл. Пловдив, 1926.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Чист и светъл. София, 1936.

[съдържание]