[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Изгревите на слънцето. София, 1928.

  1. Изгревите на слънцето
    22 март 1928 г. [опис]

[подробности по изданието]