[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Изгревите на слънцето. София, 1928.

[съдържание]