[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Мировата Любов и Космичната Обич. Съборни беседи. София, 1919.

  1. Мировата Любов
    19 август 1919 г. [опис]

  2. Космичната Обич
    24 август 1919 г. [опис]

[подробности по изданието]