[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Мировата Любов и Космичната Обич. Съборни беседи. София, 1919.

[съдържание]