[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Бъдещото верую на човечеството. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Бъдещото верую на човечеството
  1 септември 1933 г. [опис]

 2. Един удар
  2 септември 1933 г. [опис]

 3. Великата формула
  3 септември 1933 г. [опис]

 4. Едно звено
  3 септември 1933 г. [опис]

[подробности по изданието]