[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Кротките. София, 1996.

 1. Нова година
  31 декември 1921 г. [опис]

 2. Частен разговор с Учителя
  1 януари 1921 г. [опис]

 3. Двата велики закона
  2 януари 1921 г. [опис]

 4. Съвети от Учителя
  1 януари 1921 г. [опис]

 5. Лекуване на разни болести
  3 януари 1921 г. [опис]

 6. Кротките
  25 януари 1921 г. [опис]

 7. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот
  9 юни 1921 г. [опис]

 8. Влиянието на хармонията в живота
  20 юни 1921 г. [опис]

 9. Свидетелството на Духа
  10 ноември 1921 г. [опис]

 10. Живо течение
  19 декември 1921 г. [опис]

 11. Правилник за учениците на първи окултен клас на Бялото Братство
  1 април 1922 г. [опис]

 12. Семената
  9 май 1922 г. [опис]

 13. Празното време
  16 май 1922 г. [опис]

 14. Верен на себе си
  23 май 1922 г. [опис]

 15. Здравец
  24 май 1922 г. [опис]

 16. Без Бога и без Любов не може
  25 май 1922 г. [опис]

 17. Изворите
  30 май 1922 г. [опис]

 18. Актьори и работници
  2 юни 1922 г. [опис]

 19. Характерни черти
  13 юни 1922 г. [опис]

 20. Един малък опит
  20 юни 1922 г. [опис]

 21. Кое е полезно и кое не е
  27 юни 1922 г. [опис]

 22. На екскурзия с Учителя
  14 юли 1922 г. [опис]

 23. Какво ще срещне ученикът на пътя? Правила и мерки за избягване на всички погрешки
  17 август 1922 г. [опис]

 24. Изтълкувай ни тази притча
  26 август 1922 г. [опис]

 25. Вътрешното разбиране на духовния живот на ученика
  30 август 1922 г. [опис]

 26. Съвети и наставления за учениците
  3 септември 1922 г. [опис]

 27. Празникът на труда
  22 септември 1922 г. [опис]

 28. Новогодишна
  22 март 1923 г. [опис]

 29. Приложение
  21 май 1923 г. [опис]

 30. Основният закон на съзнателния живот
  9 септември 1923 г. [опис]

 31. Три правила за ученика
  9 септември 1923 г. [опис]

 32. Абсолютно най-малката величина
  10 септември 1923 г. [опис]

 33. Окултният закон за противоречията
  10 септември 1923 г. [опис]

 34. За чистотата
  11 септември 1923 г. [опис]

[подробности по изданието]