[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Кротките. София, 1996.

[съдържание]