[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Заветът на Любовта. Беседи от Учителя, държани в с. Мърчаево, на Витоша и на Изгрева. Последно слово (1944). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 384 с. ISBN 954-9589-45-5.

 1. Пребъдване
  19 март 1944 г. [опис]

 2. Новото в живота
  22 март 1944 г. [опис]

 3. Най-красивият ден
  16 април 1944 г. [опис]

 4. Неразбрана и разбрана любов
  22 юни 1944 г. [опис]

 5. Той иде!
  12 юли 1944 г. [опис]

 6. Поливане
  25 август 1944 г. [опис]

 7. Сиромах и богат
  26 август 1944 г. [опис]

 8. Ценното
  27 август 1944 г. [опис]

 9. Сянка и реалност
  28 август 1944 г. [опис]

 10. Зовът на малкото
  24 септември 1944 г. [опис]

 11. Милият поглед
  22 октомври 1944 г. [опис]

 12. Служители на земята
  25 октомври 1944 г. [опис]

 13. Изменена посока
  27 октомври 1944 г. [опис]

 14. Слабият и силният
  29 октомври 1944 г. [опис]

 15. Факти, закони, причини
  1 ноември 1944 г. [опис]

 16. Скрито богатство
  3 ноември 1944 г. [опис]

 17. Реалности в живота
  5 ноември 1944 г. [опис]

 18. Най-лесната работа
  8 ноември 1944 г. [опис]

 19. Неповторими неща
  10 ноември 1944 г. [опис]

 20. Като малките деца
  12 ноември 1944 г. [опис]

 21. На фокус
  15 ноември 1944 г. [опис]

 22. Най-малкото приложение
  17 ноември 1944 г. [опис]

 23. Деветте съществени причини
  19 ноември 1944 г. [опис]

 24. Божествени подбуди
  22 ноември 1944 г. [опис]

 25. Най-малката работа
  6 декември 1944 г. [опис]

 26. Постижения
  8 декември 1944 г. [опис]

 27. Разумна икономия
  10 декември 1944 г. [опис]

 28. Най-голямото благо
  13 декември 1944 г. [опис]

 29. Неделими неща
  15 декември 1944 г. [опис]

 30. Най-добрият подарък
  17 декември 1944 г. [опис]

 31. Последното Слово
  20 декември 1944 г. [опис]

[подробности по изданието]