[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Заветът на Любовта. Беседи от Учителя, държани в с. Мърчаево, на Витоша и на Изгрева. Последно слово (1944). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 384 с. ISBN 954-9589-45-5.

Бележки от книгата:

Компютърен набор: Тинка Кондузова, Стоил Янев

Коректори: Стоил Янев, Хенриета Недкова, Христо Андонов

Графично оформление: Радко Иванов

Добронамерено и с разбиране съдействуваха: Виолета Станева, Минка Андонова

Координатор за отпечатването на неиздаваното и нередактирано Слово на Учителя Дънов: Вергилий Кръстев

Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Тодорова (1888–1972), Славка Керемедчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.

Да бъде благословен самоотверженият им труд.

Автентичността на стенографските записки е запазена.

Всяко Божие слово е опитано. То е щит за тези, които уповават на него. Не притуряй на неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5, 6)

Бележки от книгата:

Пояснение

Настоящите лекции се публикуват по нередактираното копие на дешифрираните стенограми, запазени в държавен исторически архив. Доказателство за автентичността на лекциите е почеркът на стенографката Паша Тодорова върху всяка лекция „готова за печат“ и при ръкописната редакция на заглавията.

Изключение прави лекцията „Реалности в живота“, която се издава по отпечатаната в томчето „Заветът на Любовта“ – т.2, с.141–164, поради липса на оригинал в Държавен исторически архив.

Същите са отпечатани в томчетата „Заветът на Любовта“ (София, 1944) – т.1. Беседи от Учителя, държани в с. Мърчаево, Софийско (19.III.1944 – 24.IX.1944); т.2, т.3. Беседи от Учителя, държани в София – Изгрев (22.X.1944 – 20.XII.1944)

– Вергилий Кръстев

[съдържание]