[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Часът на Любовта. Съборни беседи (1934). София, 1934.

 1. Часът на Любовта
  19 август 1934 г. [опис]

 2. И помаза
  19 август 1934 г. [опис]

 3. Великото и малкото
  20 август 1934 г. [опис]

 4. Дигни одъра си!
  21 август 1934 г. [опис]

[подробности по изданието]