[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Часът на Любовта. Съборни беседи (1934). София, 1934.

[съдържание]