[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя. Съборни беседи (1922). София, 1922.

 1. Преображение
  19 август 1922 г. [опис]

 2. Новият живот
  19 август 1922 г. [опис]

 3. Съвършеният мъж
  19 август 1922 г. [опис]

 4. Утринна беседа (без заглавие)
  20 август 1922 г. [опис]

 5. Много плод принася
  20 август 1922 г. [опис]

 6. Утринна беседа (без заглавие)
  21 август 1922 г. [опис]

 7. Музика, работа и пост
  21 август 1922 г. [опис]

 8. Истината
  21 август 1922 г. [опис]

 9. Работа за новия живот
  22 август 1922 г. [опис]

 10. Изпитвайте Писанията!
  22 август 1922 г. [опис]

 11. Утринна беседа (без заглавие)
  23 август 1922 г. [опис]

 12. В Горницата
  23 август 1922 г. [опис]

 13. Милосърдието
  23 август 1922 г. [опис]

 14. Утринна беседа (без заглавие)
  24 август 1922 г. [опис]

 15. Предварителни бележки
  24 август 1922 г. [опис]

 16. Живот вечен
  24 август 1922 г. [опис]

 17. Утринна беседа (без заглавие)
  25 август 1922 г. [опис]

 18. Какъв трябва да бъде ученикът
  25 август 1922 г. [опис]

 19. Върху задачите на школата
  25 август 1922 г. [опис]

[подробности по изданието]