[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя. Съборни беседи (1922). София, 1922.

[съдържание]