[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Отиване и връщане. Съборни беседи (1931). София, 1932.

  1. Сила, разумност и добро
    19 август 1931 г. [опис]

  2. Най-високото място
    20 август 1931 г. [опис]

  3. Отиване и връщане
    21 август 1931 г. [опис]

[подробности по изданието]