[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Отиване и връщане. Съборни беседи (1931). София, 1932.

[съдържание]