[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Свещеният огън. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Свещеният огън. Съборни беседи (1926). София, 1926.

[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Свещеният огън. Съборни беседи (1926). София, 1996.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол.

[съдържание]