[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Тихият глас. София, 1929.

[съдържание]