[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Духовното у човека. София, 1929.

[съдържание]