[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Отец ме люби. София, 1936.

[съдържание]