[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Да живеем за Господа. София, 1937.

[съдържание]