[Преписана:] Дънов, Петър Константинов. Дигни одъра си. София, 1938.

[съдържание]