[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Призвание към Българския Народ. Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско// Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[подробности по изданието]