1. Наука и възпитание (София, 1998)

  2. Призвание към Българския Народ (Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско. София, 1998)

  3. Седем Разговора със Светия Дух (София, 1998)

  4. Вечният Завет на Духа (София, 1998)

  5. Светът на Великите Души. Словото на планината (София, 1998)

  6. Свещени думи на Учителя към ученика. Привет към ученика (София, 2002)

  7. Завета на цветните лъчи на светлината (София, 2000)

  8. Учителят говори (София, 1997)

  9. В Царството на Живата Природа (Статии. София, 1998)

  10. Учителя Беинса Дуно (Справочник на беседите и лекциите, молитвите, музикалните упражнения, Паневритмията, гимнастическите упражнения (1896–1944). София, 2004)