[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Вечният Завет на Духа. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

[подробности по изданието]