Съхранявайте Божествения Пламък във вас като най-ценното за човешкия дух.

В този Пламък израстват всички добри мисли и чувства. В Него те растат, цъфтят и зреят. Само в него човешката душа добива възвишеното, благородното: Любовта и Мъдростта в техните Божествени прояви.

Божествената наука, на която Природата и цялата Вселена са само външна проява, носи на избраните души, които се вслушват в гласа на Духа, Великото Благо: изявяване, проявяване, опознаване, сближаване. Това са живите процеси на Божественото, което сега ви се изявява и ви приканва към честен труд и благородна работа.

Вслушвайте се разумно в Тоя Глас. Разбирайте правилно Неговите упътвания с радост и Веселие на душата.

Събирайте сладкия нектар на живота от Божествените цветя като трудолюбиви пчели, които са избрали хармонията, чистотата и порядъка на Висшата Култура на Любовта.

Търси Светлината, при която можеш да четеш.

Търси топлината, която не изгаря нещата, но при която те зреят.

Ти си приятното в живота. Те са носителите на Истината. А самата Истина е Глава на Разумното във всяка душа.

Любовта е първият плод на Духа.

А Мъдростта е силата, която организира нещата.

Любовта никога не спи, не заспива; тя всякога в Истината будна стои.

Човекът на Любовта е в Истината.

Не оня, който говори за Любовта, но който я има в своята душа.

Човекът на Мъдростта е в Свeтлината.

Не оня, който говори за Мъдростта, но който я има в своя Дух.

Човекът на Добродетелта е в творческата Мирова Воля. Не оня, който говори за Добродетелта, но който я има в своето сърце.

Де е Истината ?

Там, дето душата, духът и сърцето ся свободни!

Любовта изтича от Бога и носи живот.

Тя носи всичко в себе си. Всички цeнни неща в живота идат като резултат от нея. В изявената Любов, която носи мир, радост, светлина, топлина, чистота, истина в живота, е Божията Любов.

Мисли, чувства и действия, заченати в нея, имат смисъл.

В нея живейте, за да разберете Божията Мисъл за самите вас.