[Преписана:] Беинса Дуно. Светът на Великите Души. Словото на планината. // Оживяване. Неделни беседи (1942–1943). Том II. Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 368 с. ISBN 954-9589-15-3.

[подробности по изданието]