[Преписана:] Беинса Дуно. Завета на цветните лъчи на светлината. София, ИК „Виделина“, 2000.

[съдържание]