Даден от Учителя на веригата след 1912 година, за вътрешна връзка, лекуване и всестранно развитие на дарбите и способностите на човека.

Принципът на ползване „Завета на цветните лъчи“ касае постигането на пълнота или придобиване на онези дарби и качества, които или ни липсват, или са недостатъчно развити. Ако това ни е неизвестно, не знаем какво ни е недостатъчно или ни липсва – тогава ползваме цветовете, които съответстват на деня от седмицата:

Аз ще ви дам отделни наставления, кой ден на коя краска съответства, та да знаете в кой ден до каква да прибягвате, за да се упражнявате:

 • понеделник – зелена
 • вторник – червена
 • сряда – жълта
 • четвъртък – синя
 • петък – розова или ясно синя
 • събота – виолетова
 • неделя – портокалена.

Има ли обаче качество, което знаем, че ни липсва, и искаме да го придобием, тогава може за определен период от време да работим само с един или два цветни лъча, съответстващи на това, което ни липсва. Успоредно с това, ако желаем, можем да ползваме и цвета, съответстващ на деня от седмицата.

Аметистовите и Диамантовите-бели лъчи са с по-високи вибрации и затова се употребяват в празнични дни – когато енергията е по-висока или тогава, когато самите ние сме в повишено енергийно състояние. Например в неделя освен с цвета за деня – портокаления, е добре да се работи и с горните два.

Преди всеки цвят (лъч), задължително се прочитат страниците от 1 до 7, като:

 • Първата страница от „Завета на цветните лъчи“ е връзка с Бога и Неговите плодове.

 • Втората страница е връзка с Христа.

  Съкращенията от тази страница гласят: „Вечно ще съм предан раб на Господа Иисуса Христа, Син Божий – 15 август Търново 1912 г.

 • Третата страница е връзка с Трите Духа, които ръководят космоса.

 • Четвъртата страница е празна, т.е. в книгата не се изнася нищо от човешките противоречия и недоразумения.

 • Петата страница е е на Словото и на Седемте Духа, които са при престола Божи.

Всички цветни лъчи са дадени на три нива, на три отделни места в книжката, като всяко ниво започва със „Светли лъчи“ (да не се смесват с диамантените). Преди прочитането на който и да било лъч, на всяко ниво – се прочитат първо „Светлите лъчи“.

Стиховете за „Светлите лъчи“ за I ниво са на стр. 5–7.

Пример:

 • понеделник – зелени лъчи

  • прочитаме от 1 до 5 стр.
  • I ниво:
   • „Светлите лъчи“ – 5–7 стр.
   • „Вечният Дух“ („Духа на душата“) – 22–29 стр.
  • II ниво:
   • „Светлите лъчи“ – 48 стр.
   • „Зелените лъчи“ – 53–55 стр.
  • III ниво:
   • „Белият лъч“ – 60 стр.
   • „Зелен“ – 60 стр.
  • Завършва се със:
   • „Светъл лъч“ – 61 стр.
   • „Заповедта на Учителя“ – 61 стр.
 • сряда – жълти лъчи

  • прочитаме от 1 до 5 стр.
  • I ниво:
   • „Светлите лъчи“ – 5–7 стр.
   • „Духът на Мъдростта“ – 18–21 стр.
  • II ниво:
   • „Светлите лъчи“ – 48 стр.
   • „Жълтите лъчи“ – 51–53 стр.
  • III ниво:
   • „Белият лъч“ – 60 стр.
   • „Жълт“ – 60 стр.
  • Завършва се със:
   • „Светъл лъч“ – 61 стр.
   • „Заповедта на Учителя“ – 61 стр.

По време на произнасяне на стиховете се визуализира съответният цвят.

Обясненията и примерите към „Седмичен наряд за ползване на Завета на цветните лъчи на светлината“ състави: Стефан Й. Кирлашев.