[Преписана:] Беинса Дуно. Свещени думи на Учителя към ученика. Привет към ученика. // Изгревът. Том XIV. София, 2002. 792 с. ISBN 954-9915-05-0.

Допълнителни бележки:

От сборника „Изгревът“ е взето единствено препечатаното издание на „Свещените думи“ от 1938 г.

[съдържание]