[Копирана:] Георги Радев. Учителят говори. София, Сайт „beinsadouno.org“, 1997.

Бележки от книгата:

Редактор-съставител: Георги Радев, 1939 година.

Книгата „Учителят говори“ е съставена от Георги Радев (1900–1940) по редактирани от него избрани мисли от Словото на Учителя Беинса Дуно, подредени по теми.

Текстът на новото издание на „Учителят говори“ е възпроизведен по първото издание от 1939 г., като е приведен в съответствие със съвременните правоговорни и правописни изисквания на българския книжовен език.

Допълнителни бележки:

Текстът е взет от сайта beinsadouno.org.

[съдържание]