Первому Певцу, Масхил на Кореевите Синове.

 1. Боже, с ушите си чухме, нашите бащи ни приказаха делото, което Си сторил в техните дни, в древните дни.
 2. Ти Си изгонил с ръката Си езичници, а тях Си насадил. Оскърбил Си племена, а тях Си проводил.
 3. Защото не наследиха земята с меча си и мишцата им не ги спаси, и Твоята десница, и мишцата Ти, и виделината на лицето Ти, защото Ти имаше благоволение към тях.
 4. Ти Си Цар мой, Боже, заповядай избавления за Якова.
 5. Чрез Тебе ще низложим враговете си. Чрез Името Ти ще стъпчем онези, които се подигат против нас.
 6. Защото няма да се надея на лъка си, нито мечът ми ще ме избави.
 7. Защото Ти ни избави от враговете ни и посрамил Си онези, които ни мразят.
 8. С Бога ще се хвалим всеки ден и Името Ти във век ще песнословим.
 9. Но Ти Си отхвърлил и посрамил Си нас и не излазяш вече с нашите воинства.
 10. Направил Си ни да се върнем назад пред врага и мразещите ни разграбят имота ни за себе си.
 11. Предал Си ни като овци за ястие и разпръснал Си ни между езичниците.
 12. Продал Си своите люде за нищо и не Си имал печалба от цената им.
 13. Направил Си ни укор на съседите ни, присмех и поругание на онези, които са около нас.
 14. Направил Си ни притча между езичниците, киване между народите.