I. Господи, да дойде Твоят благ Дух върху моя дух. Да изпълни сърцето ми и душата ми с Твоето присъствие и да укрепи нозете ми във всяка правда.

Покланям се пред Вечната канара, от която съм отсечен. Благословено е Твоето Име, Господи. Укрепи ме и въздигни ме, за да Ти служа с веселие.

II. Господи, Боже мой, да дойде Твоят Дух и да просвети ума ми. Да освети сърцето ми и да изпълни душата ми с всяка радост и веселие.

Покланям се пред Тебе, Вечния извор, Който всякога ме е поил.

Умий нозете ми, измий сърцето ми, избели душата ми, за да съм чист и свят пред Тебе. Благословен Си Ти, Господи, Боже мой!

III. Господи, Боже мой, да дойде Твоето благословение върху моя дух. Да изпълни сърцето ми и душата ми с благите плодове на Духа Ти. Да утвърди нозете ми със силата на Твоето присъствие.

Покланям се пред Твоя Вечен Дух, Който ме оживява и възкресява из мъртвите.

Пази ме, Господи, със святото Си Име и укрепи ме, за да Ти служа с радост и веселие, и да бъда едно с Тебе, Господи Исусе Христе, както Ти Си с Отца.

Амин.