(Псалом Давидов)

Господи, послушай молитвата ми! Дай ухо на моленията ми. Отвещай ми според истината Си, според правдата Си.

И не влезвай в съд с раба си, защото няма да се оправдае пред Тебе ни един жив человек.

Защото погна неприятелят душата ми, удари о земята живота ми, турил ме е да седя в тъмни места като онези, които са отдавна умрели.

За то духът ми примира вътре в мене, в мене сърцето ми е смутено.

Напомням си древните дни, преговарям всичките Твои дела, поучавам се в творенията на ръцете Ти.

Простирам ръцете си към Тебе. Душата ми жаднее за Тебе като безводна земя.

Скоро ме послушай, Господи, духът ми изчезнува. Не скривай Лицето Си от мене, за да се не уподобя на онези, които слазят в рова.

Направи ме да чуя рано милостта Ти, защото на Тебе съм уповал. Покажи ми пътя, по който трябва да ходя, защото към Тебе възнесох душата си.

Избави ме от враговете ми, Господи, към Тебе прибегнах.

Научи ме да правя Волята Ти, защото Ти Си Бог мой. Духът Твой благий да ме настави на права земя.

Заради Името Си, Господи, оживи ме. Заради Правдата Си, изведи душата ми из утеснението.

И заради Милостта Си, изтреби враговете ми. И погуби всичките, които враждуват против душата ми; защото аз съм раб Твой.