Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогущаго.

Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой, на Него ще се надея.

Защото Той ще те избавя от сетта на ловеца и от губителен мор.

С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имаш прибежище: Неговата Истина е щит и всеоръжие.

Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене,

от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина.

Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи отдясно ти; но при тебе няма да се приближи.

Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите.

Понеже ти си направил Господа своего упование, вишнаго свое прибежище,

няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи при жилището ти.

Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всите твои пътища:

на ръце ще те подигат да не би да препънеш о камик ногата си.

Ще настъпиш лъв и аспид: ще стъпчеш млад лъв и ламя.

Понеже положи в Мене любовта си, за то ще го избавя: ще го туря в безопасност, защото позна Името Ми.

Ще ме призове, и ще го послушам: с него ще съм, когато е в скърб: ще го избавя и ще го прославя.

Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението Си.