Господи на силите, разпръсни всички лоши помисли на лукавия и на всичкото съдружие, което е с него, и на всички други тъмни сили, които искат да спрат Твоето свято Дело на Земята. Разбий козните им. Да бъде, Господи, както Си казал: "Мое е отмъщението и мъздовъздаянието."

Да се прослави Името Ти, Господи, на Земята и да Те познаят всички, че Ти Си Единният Бог, спасител на мира - Христос.

Благослови всички, които Те познават и Ти служат с дух и Истина. Твоята бащина десница на охрана и покровителство да бъде върху ония, които се подвизават в Твоето Име.

Да се изпълни, Господи, Волята Ти на Земята и да се въдвори Царството Ти на Земята сега и през всичките векове.

Амин.