Благодаря Ти, Господи, за голямата благодат, която ни даваш. Ние Те познаваме, че Си Истинен, Всемилостив, Всемъдър, Вселюбящ и Всеблаг!

Амин.