Господи, благослови този народ, укрепи го, повдигни го, дай му мъжество, окрили духа му, дай му вяра, упование и надежда в Тебе, да се съвземе и да Те слави през всичките векове на бъдещето.

Стори, Господи, Боже наш, това заради великото Си Име, с Което Си знаен през всичките векове.

Направи да се освети Името Ти пред всичките народи и да знаят, че Ти Си само Един, в Когото няма измяна и Който Си всякога силен да помагаш и да избавяш.

Разпръсни враговете ни, Господи, отпред Лицето Си и ние ще Те славим с чисто сърце, когато ни помогнеш против лукавите духове на Ада, които искат да развалят Твоето свято Дело.

Ти, Господи, сам действувай сега с крепката Си Ръка. Стори това заради Господа нашего Исуса Христа, чрез Което Име Ти Си благоволил да Те призоваваме.

Амин.