(Съзерцание в 22 часа.)

Господи, ние Ти благодарим за този хубав живот, за този хубав свят, който Си създал у нас. Искаме да живеем според тази Любов, която Си внесъл в душите ни. Твоята Светлина да озари умовете ни. С тази Светлина да разрешим онзи Божествен въпрос, който стои пред вратата на нашата душа.

Амин.