Божията Любов носи изобилния и пълен живот.

Само Божията Любов носи изобилния и пълен живот.

Само проявената Божия Любов носи изобилния и пълен живот.

Амин.