Первому Певцу. Псалом Давидов

 1. На Тебе, Господи, уповах, да се не посрамя във век, спаси ме с Правдата Си.
 2. Приклони към мене ухото Си, ускори да ме избавиш: бъди ми силна крепост, дом на утвърждение, за да ме спасиш.
 3. Защото Ти Си моя канара и твърдина и заради Името Си, ръководи ме и управяй ме.
 4. Изведи ме из сетта, която скрито поставиха за мене, защото Ти Си моя сила.
 5. В ръцете Ти предавам духа си: Ти Си ме избавил, Господи Боже на Истината.
 6. Възненавидях онези, които внимават на суетните идоли, но аз се надея на Господа.
 7. Ще се радвам и ще се веселя за Твоята милост; защото Си видял скръбта ми, познал Си душата ми като беше в утеснения
 8. и не Си ме затворил в ръката на врага: поставил Си на ширина нозете ми.
 9. Помилвай ме, Господи, понеже съм утеснен: изтая от скърб окото ми, душата ми и утробата ми.
 10. Защото се изнури в тъга животът ми, и годините ми в стенания. От страданието ми изнемощя силата ми и костите ми изтаяха.
 11. На всичките си врагове станах укор и най-вече на ближните си, и страх на познайниците си, които ме гледаха по улиците, бягаха от мене.
 12. Забравен бидох от сърдцето на всичките като мъртъв. Станах като непотребен съсъд,
 13. защото чух злословието на мнозина: отвсякъде страх, когато се наговориха против мене, намислиха да отнемат живота ми.
 14. Но аз на Тебе, Господи, уповах. Рекох: „Ти Си Бог мой“.
 15. В ръцете Ти са времената ми: избави ме от ръката на враговете ми и от тези, които ме гонят.
 16. Направи да светне лицето Ти връз раба Ти. Спаси ме с милостта Си.
 17. Господи, да се не посрамя, защото Те призвах. Да се посрамят нечестивите, да млъкнат в ад.
 18. Да онемеят лъжливите устни, които говорят дързостливо против праведния с гордост и презрение.
 19. Колко е голяма Твоята благост, която Си съхранил за онези, които Ти се боят, и която Си направил за онези, които се надеят на Тебе пред очите на человеческите синове!
 20. Ще ги скриеш в покрова на присъствието Си от ухищренията на человеците. Ще ги скриеш в скиния от пререкатията на езици.
 21. Благословен Господ, защото направи чудна милостта Си към мене в град укрепен.
 22. А в смайването си аз бях рекъл: „Отхвърлен съм от Очите Ти“. Но Ти послуша гласа на моленията ми, когато извиках към Тебе.
 23. Възлюбете Господа, всички преподобни Негови: Господ съхранява верните и въздава изобилно на онези, които се обхождат горделиво.
 24. Имайте дързновение и да се укрепи сърдцето ви, всички, които се надеете на Господа.