Бог е Любов, Бог е Любов, Бог е Любов,

Любов, Любов.

Вечна, Безгранична, пълна със живот,

Живот на Благия Божи Дух.

Дух на благостта, Дух на Святостта,

Дух на пълен мир и радост за всяка душа, за всяка душа.

Ний ще ходим в тоя път на светлината, за светлината,

На светлината, в която царува Божията Любов,

Божията Любов, Божията Любов, Божията Любов.