(Псалом Давидов)

 1. Към Тебе, Господи, възвисих душата си.
 2. Боже мой, на Тебе уповах, да се не посрамя, да се не зарадват враговете ми заради мене.
 3. Ей всички, които чакат Тебе, да се не посрамят. Да се посрамят, които правят престъпления без причина.
 4. Покажи ми, Господи, пътищата Си. Научи ме на стъпките Си.;
 5. Води ме в пътя на Истината Си и научи ме, защото Ти Си Бог на спасението ми. Тебе чакам вес ден.
 6. Помни, Господи, милосердията Си и милостите Си, защото са от века.
 7. Греховете на младостта ми и престъпленията ми да не помниш. Според милостта Си помни ме Ти, Господи, заради благостта Си.
 8. Господ е благ и прав, за това ще научи грешните на пътя Си.
 9. Ще води кротките в пътя на съд и ще научи кротките на пътя Си.
 10. Всичките Господни пътища са милост и истина на онези, които пазят завета Му и свидетелствата Му.
 11. Заради Твоето Име, Господи, прости беззаконието ми, защото е голямо.
 12. Кой е този человек, който се бои от Господа? Нему ще покаже пътя, който ще избере.
 13. Душата му ще обитава в покой и потомството му ще наследи земята.
 14. Тайната Господня е с онези, които Му се боят и завета Си ще им обяви.
 15. Очите ми са винаги към Господа, защото Той ще извади из примка нозете ми.
 16. Погледни към мене и помилвай ме, защото останах сам и угнетен съм.
 17. Скърбите на сърдцето ми се умножиха, изведи ме из утесненията ми.
 18. Виж угнетението и труда ми. И прости всичките ми грехове.
 19. Виж враговете ми, че се умножиха и с жестока ненавист ме възненавидяха.
 20. Упази душата ми и избави ме, да се не посрамя, защото на Тебе уповах.
 21. Незлобие и правота да ме съхраняват, защото Тебе чакам.
 22. Избави, Боже, Израиля от всичките му скърби.